Multifunctioneel gebruik van de Scholen van Morgen

11 juni 2018

7 juni 2018 - Inventarisatie

De Vlaamse overheid hecht belang aan multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur. Vanaf de opstart van Scholen van Morgen, de publiek-private samenwerking die instaat voor de realisatie van 182 scholenbouwprojecten in Vlaanderen, werkt het programma hier volop aan mee.

Bij aanvang van elk project werd samen met de school nagedacht over mogelijk multifunctioneel gemeenschapsgebruik. Dit werd per project opgenomen in een bezettingsmatrix, waarop de aannemer zijn prijs baseerde. In meer dan 80% van de Scholen van Morgen is er minstens sprake van sporadisch gemeenschapsgebruik. In 45% van de projecten is naast sporadisch ook structureel gemeenschapsgebruik voorzien.

Ook na ingebruikname van het schoolgebouw kan de inrichtende macht nieuwe aanvragen tot gemeenschapsgebruik introduceren. Dit verloopt dan via de digitale onderhoudstool. Deze aanvraag wordt vervolgens geëvalueerd. In 97% van de aanvragen en meldingen werd het gemeenschapsgebruik goedgekeurd zonder financiële implicaties. In slechts 3% werd geoordeeld dat er wel financiële implicaties zijn.

In de reportage Multifunctioneel gebruik: tussen droom en daad belichten we het multifunctioneel gebruik van enkele scholen in Roeselare, vanuit de ervaringen van verschillende betrokkenen. Lees de reportage en bekijk de video.

28 april 2016 - Schoolbouwformule

Schoolbouwformule organiseerde een studiedag over het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Download hier de presentatiedie Scholen van Morgen daar gaf.

2 maart 2016 - Parlementair debat

Bekijk hier het parlementair debat dat op 2 maart 2016 over deze thematiek werd gehouden.

Blijf op de hoogte

Volg ons