Over ons

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse overheid enerzijds en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis anderzijds, samen gestructureerd via DBFM Scholen van Morgen nv. Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van 182 scholenbouwprojecten. AG Real Estate treedt op als afgevaardigd bouwheer. Elke School van Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit.

Onze bouwprojecten in cijfers

Toon op kaart

Situering van het programma

Wegens het grote tekort aan middelen voor scholenbouw, is de Vlaamse overheid op zoek gegaan naar een alternatieve manier om de lange wachtlijst in te korten. De inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur via een PPS-constructie werd zo in het leven geroepen en in 2006 per decreet vastgelegd.

Na een openbare aanbesteding om de private partner te selecteren, heeft de overheid de inhaaloperatie in 2009 gegund aan de toenmalige Fortis-groep. De publieke en private partners richtten vervolgens samen DBFM Scholen van Morgen nv op, de vennootschap die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de inhaaloperatie.

Vooraf werd door de overheid een lijst van scholen opgesteld die tot dit unieke programma konden toetreden. Zo werd een gesloten portefeuille samengesteld van 165 projecten, goed voor 200 schoolgebouwen, waarvan 90% nieuwbouw en 10% renovatieprojecten. In juli 2016 werden vervolgens 17 extra projecten geselecteerd voor deelname aan het programma. Door de verlaging van de btw op scholenbouw van 21% naar 6% kwam immers 160 miljoen euro vrij om extra scholenbouwprojecten uit te voeren binnen hetzelfde DBFM-programma Scholen van Morgen. Dat brengt het totale aantal op 182 nieuwbouw- en renovatieprojecten.

De scholen worden gebouwd volgens de DBFM-formule. Dat betekent dat DBFM Scholen van Morgen nv instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen (Maintain). Tijdens deze periode van 30 jaar betaalt het schoolbestuur jaarlijks een beschikbaarheidsvergoeding. Na afloop wordt het gebouw zonder bijkomende kosten overgedragen aan het schoolbestuur.

Partners in het programma

De achterliggende aandeelhouders van DBFM Scholen van Morgen nv zijn aan publieke zijde AGIOn (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) en het Vlaams Gewest. De achterliggende aandeelhouders aan private kant zijn BNP Paribas Fortis en AG Real Estate.

AG Real Estate COPiD is als afgevaardigd bouwheer verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het programma. De afgevaardigd bouwheer organiseert het volledige ontwerpproces, bouwproces en onderhoud gedurende 30 jaar van elke individuele school. Daarvoor doet hij onder andere een beroep op 63 architectenteams en meer dan 20 aannemers. Ook de communicatie met alle belanghebbenden is een taak van de afgevaardigd bouwheer.

Team Vlaams Bouwmeester is een belangrijke operationele partner voor de keuze van de ontwerpen en het advies bij de uitwerking ervan.

Scholen van Morgen is een netoverschrijdend bouwprogramma. Ook de betrokken onderwijskoepels GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG en POV hebben een waardevolle inbreng bij de uitvoering van de projecten.

Volg ons

BNP Paribas - Fortis

Team Vlaams Bouwmeester

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Katholiek Onderwijs Vlaanderen