Onderhoudsportaal

Aannemers of inrichtende machten van een School van Morgen in onderhoud kunnen zich hier aanmelden in de Maintenance Tool. Onderaan de pagina vind je ook het antwoord op de meestgestelde vragen.

Maintenance Tool

Wil je een verzoek of melding over je DBFM-project in onderhoudsfase doorgeven? Meld je hieronder aan in de Maintenance Tool.

FAQ over je School van Morgen in onderhoud

Heb je een algemene vraag over het onderhoud van je DBFM-project? Misschien vind je het antwoord in onze FAQ (Frequently Asked Questions):

We verlenen de ‘schoolvertegenwoordiger(s)’ toegang tot de Maintenance Tool. Ben je schoolvertegenwoordiger voor jouw project en heb je nog geen toegang? Wend je dan tot het maintenance team via maintenance@scholenvanmorgen.be.

Stel je een defect, storing of beschadiging vast aan de DBFM-infrastructuur? Dan is er sprake van een “gebrek” of een “schade”.

Er is enkel sprake van “schade” als dit veroorzaakt is door vandalisme, graffiti of glasbreuk, overmacht, verkeerd gebruik of verkeerd gebruikersonderhoud. Als er beschadiging of slijtage is bij normaal gebruik, dan registreer je dit als een “gebrek”.

Opgelet: een “gebrek” of “schade” is niet hetzelfde als een “klacht”. Stel je tekortkomingen vast door één van de partijen? Dan kan je in de Maintenance Tool een “klacht” melden.

Heb je een vraag over het gebruik, het gebruikersonderhoud, de contracten, de werking van de Maintenance Tool, e.a. dan kan je dit registreren als een “vraag”. Ook een verzoek tot gemeenschapsgebruik dien je in als “vraag”.

Als je een verzoek hebt tot aanpassing of wijziging aan de DBFM-infrastructuur (de gebouwen, de ruimten, de installaties, …), dan kan je dit indienen als een “wens”.

De schoolvertegenwoordiger dient dit te melden via de maintenance tool. Nadat je via bovenstaande login hebt aangemeld in de maintenance tool, dien je je melding te registreren als een “gebrek” of als een “schade”. Er is enkel sprake van “schade” als het een direct gevolg is van vandalisme, graffiti of glasbreuk, overmacht, verkeerd gebruik of verkeerd gebruikersonderhoud. In alle andere gevallen betreft het een “gebrek”.

De schoolvertegenwoordiger dient dit te melden via de maintenance tool. Nadat je via bovenstaande login hebt aangemeld in de maintenance tool, dien je je verzoek te registreren als een “wens”.

De schoolvertegenwoordiger dient elk nieuw of bijkomend gebruik van de schoolinfrastructuur door externen minstens één maand op voorhand te melden via de maintenance tool.

Nadat je via bovenstaande login hebt aangemeld in de maintenance tool, dien je je verzoek te registeren als een “vraag”.

Deze vraag dient voldoende concreet te zijn (Welke dagen? Welke uren? Welke activiteiten? Welke periodiciteit?) zodat het verzoek snel en correct beoordeeld kan worden. Daarna zal blijken of het gebruik in kwestie zonder meer mogelijk is, of dat het aanleiding geeft tot nieuwe afspraken en bijkomende voorwaarden.

Na toetsing en goedkeuring door Scholen van Morgen is het schoolbestuur volledig verantwoordelijk voor hun verdere praktische én financiële afspraken met de gemeenschapsgebruiker.

  • Indien nodig de hulpdiensten verwittigen en voorzien in de eerste zorgen
  • Handelen als een goede huisvader en alle maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen
  • Voldoende foto’s van de schade nemen en de beschadigde stukken bewaren om later nog vaststellingen te kunnen doen
  • Bij diefstal of vandalisme de politie verwittigen en een proces-verbaal laten opmaken (pv-nummer vragen)
  • In dringende gevallen kan de schoolvertegenwoordiger de aannemer telefonisch bereiken
  • Het schadegeval onmiddellijk via het menu “schade” van de Maintenance Tool melden

Heb je het antwoord op je vraag nog niet gevonden? Stuur dan een e-mail naar maintenance@scholenvanmorgen.be of bel tijdens de kantooruren naar +32 (0)2 609 67 22.