Onderhoudsportaal

Aannemers of inrichtende machten van een School van Morgen in onderhoud kunnen zich hier aanmelden in de Maintenance Tool. Onderaan de pagina vind je ook het antwoord op de meestgestelde vragen.

Maintenance Tool

Wil je een verzoek of melding over je DBFM-project in onderhoudsfase doorgeven? Klik hieronder door naar de Maintenance Tool.

FAQ over je School van Morgen in onderhoud

Heb je een algemene vraag over het onderhoud van je DBFM-project? Misschien vind je het antwoord in onze FAQ (Frequently Asked Questions):

We verlenen de ‘schoolvertegenwoordiger(s)’ toegang tot de Maintenance Tool. Ben je schoolvertegenwoordiger voor jouw project en heb je nog geen toegang? Wend je dan tot het maintenance team via maintenance@scholenvanmorgen.be.

Stel je een defect, storing of beschadiging vast aan de DBFM-infrastructuur? Dan is er sprake van een “gebrek” of een “schade”.

Er is enkel sprake van “schade” als dit veroorzaakt is door verkeerd gebruik of verkeerd gebruikersonderhoud, vandalisme, graffiti of een onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenis.

Als er beschadiging of slijtage is bij normaal gebruik, dan registreer je dit als een “gebrek”.

Alle andere meldingen kan je voortaan ingeven onder "andere". Dit kan gaan over:

  • Aanvragen voor gemeenschapsgebruik
  • Verzoeken tot aanpassing of wijziging aan de DBFM-infrastructuur
  • Klachten over tekortkomingen van andere partijen
  • Vragen over het gebruik, het gebruikersonderhoud, de contracten, de werking van de Maintenance Tool, ...

De schoolvertegenwoordiger dient dit te melden via de Maintenance Tool. Nadat je hebt aangemeld in de Maintenance Tool, dien je je melding te registreren als een “gebrek” of als een “schade”. Er is enkel sprake van “schade” als het probleem veroorzaakt is door verkeerd gebruik of verkeerd gebruikersonderhoud, vandalisme, graffiti of een onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenis. In alle andere gevallen betreft het een “gebrek”.

De schoolvertegenwoordiger dient dit te melden via de Maintenance Tool. Nadat je via bovenstaande login hebt aangemeld in de Maintenance Tool, dien je je verzoek te registreren als een melding “andere”.

De schoolvertegenwoordiger dient elk nieuw of bijkomend gebruik van de schoolinfrastructuur voor niet-onderwijsactiviteiten minstens één maand op voorhand te melden via de Maintenance Tool.

Nadat je via bovenstaande login hebt aangemeld in de Maintenance Tool, dien je je verzoek te registeren als een melding “andere”.

Deze vraag dient voldoende concreet te zijn (Welke dagen? Welke uren? Welke activiteiten? Welke periodiciteit?) zodat het verzoek snel en correct beoordeeld kan worden. Daarna zal blijken of het gebruik in kwestie zonder meer mogelijk is, of dat het aanleiding geeft tot nieuwe afspraken en bijkomende voorwaarden.

Na toetsing en goedkeuring door Scholen van Morgen is het schoolbestuur volledig verantwoordelijk voor hun verdere praktische én financiële afspraken met de gemeenschapsgebruiker.

  • Indien nodig de hulpdiensten verwittigen en voorzien in de eerste zorgen
  • Handelen als een goede huisvader en alle maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen
  • Voldoende foto’s van de schade nemen en de beschadigde stukken bewaren om later nog vaststellingen te kunnen doen
  • Bij diefstal of vandalisme de politie verwittigen en een proces-verbaal laten opmaken (pv-nummer vragen)
  • In dringende gevallen kan de schoolvertegenwoordiger de aannemer telefonisch bereiken
  • Het schadegeval onmiddellijk via het menu “schade” van de Maintenance Tool melden

Heb je het antwoord op je vraag nog niet gevonden? Stuur dan een e-mail naar maintenance@scholenvanmorgen.be of bel tijdens de kantooruren naar +32 (0)2 609 67 22.