5 vergunningsaanvragen ingediend

29 juni 2018

De 17 extra Scholen van Morgen zijn intussen al niet meer zo nieuw. Sinds hun instap in het programma hebben ze elk al verschillende etappes succesvol afgelegd. Voor 5 projecten hebben we nu de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

In de designfase doorlopen alle projecten grofweg de volgende stappen: initiatietraject, selectie van het basisteam, voorstudie, voorontwerp, vergunningsfase, aanbesteding en voorbereiding van de bouwfase. In elk van die fases worden verschillende documenten en plannen gedetailleerd uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken instanties.

Door processen te optimaliseren, te anticiperen op volgende stappen en timings nauwlettend te bewaken, boekten we al veel vooruitgang. Een statusoverzicht.

5 vergunningsaanvragen ingediend

Voor de projecten De Krinkel Ruisbroek, VBS Trapop Retie, Sint-Rembert Torhout, GO! SBSO Sterrebos Moorslede en Europaschool & Middenschool Bredene werd het vergunningsdossier afgewerkt. De aanvraag voor de omgevingsvergunning (vroegere stedenbouwkundige vergunning) is ingediend bij het omgevingsloket.

Voor Ruisbroek en Retie werd de vergunning al volledig en ontvankelijk verklaard. Om de verdere wachttijd optimaal te benutten, begonnen we nu al met de opmaak van deze 2 aanbestedingsdossiers.

6 vergunningsdossiers in opmaak

Voor de scholen in Genk (BuSO De Richter & MPI De Luchtballon), Geluwe (De Vlier), Wilrijk (Topsportinternaat), Mol (Rozenberg), Brugge (VTI) en Vilvoorde (4 Fonteinen) wordt het vergunningsdossier momenteel opgemaakt.

5 projecten in fase voorontwerp

Het voorontwerp voor Blue Gate Antwerpen, GVBS ’t Klavernest in Wechelderzande, Prizma Middenschool in Izegem, Paridaensinstituut in Leuven en MPI GO! De Oase in Gent is in opmaak of in validatiefase.

Laatste voorstudie ingediend

En voor Katholieke Centrumscholen & Technicum Sint-Truiden ten slotte ligt de voorstudie ter goedkeuring bij de inrichtende macht. De ontwerpwedstrijd voor dit project liep vertraging op, doordat er eerst nog consensus nodig was over de locatie van het toekomstige project.

Als alles goed verloopt, voorzien we om de eerste werven op te starten eind 2019.

Bekijk de 17 scholen op de kaart >

Blijf op de hoogte

Volg ons