Transparantie en geborgenheid: eerstegraadscampus kOsh

Katholiek Onderwijs Stad Herentals, kortweg kOsh , had 5 verschillende secundaire scholen. Samen dekten ze het gehele spectrum van aso, tso, bso en kso. Keuze genoeg dus voor de jongeren in Herentals. Maar ze moesten wel kiezen. Vanaf het eerste jaar middelbaar kiezen voor een specifieke school met een specifieke invalshoek en richting. Kiezen om al dan niet op dezelfde school te zitten als hun vrienden. Daarom besliste het schoolbestuur om het anders aan te pakken. Om de krachten van de 5 campussen te bundelen tot één gezamenlijke eerstegraadscampus. En daarvoor was een nieuwbouw met Scholen van Morgen het uitgelezen middel.

Transparantie troef

Campus Ieperstraat ligt in het centrum van de stad Herentals en is sinds 9 januari 2017 volop in gebruik. 9.924 m² nieuwbouw, ontworpen door CONIX RDBM Architects en uitgevoerd door aannemer MBG. 870 leerlingen trekken er dagelijks heen om les te volgen in agro- en biotechnische wetenschappen, klassieke studiën, haarzorg, mechanica-elektriciteit, … Dat doen ze allemaal op eenzelfde campus. Ze kiezen hun eigen traject, maar proeven van de andere opleidingen.

Alle vaktechnische lokalen zijn vanop de speelplaats te bekijken en ook binnen in het gebouw kozen school en architecten voor veel glas. Zo kunnen leerlingen die door het gebouw lopen zien wat er gebeurt. “ Voor het onbewust al dan niet prikkelen van die zaken waar de leerling op dat moment voor zichzelf misschien nog niet heeft uitgemaakt: boeit mij dat nu?”, legt Marc Peeters, financieel en logistiek directeur van kOsh, uit.

Iedereen kan eigenlijk overal binnenkijken.

Marc Peeters - kOsh

Een klein en gemoedelijk dorpsplein

En toch biedt de campus tegelijkertijd veel geborgenheid. De speelplaats voelt aan als een klein en gemoedelijk dorpsplein waar iedereen iedereen kent, ongeacht wat ze doen. Dat komt onder andere door de indeling van de speelplaatsen.

De bruggen tussen de 2 bouwvolumes creëren enerzijds overdekte speelplaatsen en anderzijds extra ruimte op de verdieping. Zo vind je zowel een geborgen zitkuil onder de trappen, als een extra speelplaats op het dak, voorzien van pingpongtafels.

Daarnaast werd ook veel aandacht besteed aan een sportprogramma. “In plaats van gewoon een saai basketbalpleintje aan te leggen, hebben we het in een meer speelse vormentaal gelegd, door het loopterrein en het basketbalterrein in elkaar te laten overgaan", vertelt Nathalie Van de Walle van CONIX RDBM Architects.

De campus maakt een afsluiting van de nietszeggende buitenruimte daarrond, waardoor er eigenlijk een geheel nieuwe leefomgeving op maat van de leerlingen gemaakt wordt. Die uit zich in het heel frisse kleurenpalet in combinatie met een heel natuurlijke kleur van baksteen. Je voelt eigenlijk niet dat het zo’n grote school is.

Frederik Jacobs - CONIX RDBM Architects

Onderwijs van morgen ...

Om de lange gangen te doorbreken, hebben de architecten hier en daar een hap uit de gang genomen. Daar verschijnen open leerpleinen, waar de leerkrachten een andere manier van lesgeven kunnen organiseren. Dat wordt heel positief door de leerlingen onthaald. Ook het open leercentrum en een futuristisch uitziende polyvalente zaal met podium en tribunetrap creëren nieuwe mogelijkheden.

... in een leeromgeving van morgen

Campus Ieperstraat is een echte “School van Morgen”, een school die op allerlei vlakken met de nieuwste technologie gebouwd werd.

  • Warmte-koudeopslag (WKO)
    In een koude put en in een warme put onder de grond wordt water opgeslagen. Het water dat in de zomer opwarmt door de omgeving wordt in de warme put opgeslagen. Aan de andere kant van het schoolterrein is er een koude put. Het koele water kan in warmere perioden het gebouw beperkt koelen. Of het kan via de omgeving of via de warmtepomp opgewarmd worden en vervolgens ’s winters het gebouw verwarmen. En zo herhaalt deze cyclus zich steeds opnieuw.
  • Ventilatiesystemen met aanwezigheidsdetectie en CO2-detectie
    De ventilatie en verwarming treden enkel in werking wanneer er zich mensen in het gebouw bevinden. Zo wordt er geen onnodige energie verbruikt. De verlichting wordt automatisch gestuurd in functie van de lichtinval. En de zonnewering gaat automatisch naar beneden bij zonnigere periodes. Op die manier wordt er niet onnodig verlicht én blijft het comfortabel om ook bij fel zonlicht de lessen te volgen.
  • Kunststoftapijt
    In verschillende klaslokalen bestaat de vloerbekleding uit kunststoftapijt. De heel kleine kunststofvezels kapselen het stof in en werken antiallergisch. Je voelt de warmte die de vloerbekleding geeft. En het tapijt dempt de nevengeluiden, wat de leerlingen veel rustiger maakt.

Eigenlijk worden er in dit gebouw heel veel technieken toegepast die wel couranter zijn in kantooroplossingen, waar er al veel langer aan duurzaam gebruik en bouwen wordt gedacht. In scholen was er daar vroeger nooit gelegenheid toe. Nu, met het grote investeringsprogramma dat er nu is, kunnen eigenlijk nieuwe technieken worden toegepast.

Joris Wouters - MBG

Door alle architecturale en technische ingrepen voelt deze grote campus aan als een gemoedelijk dorpsplein. Zodat, zelfs wanneer alle 870 leerlingen aanwezig zijn, iedereen zegt: "Maar het is zo rustig hier, hoe kan dat?".

Een leerling die zich goed voelt op deze campus gaat automatisch beter presteren.

Marc Peeters - kOsh

Gerelateerde projecten