360°-tour door Sint-Franciscuscollege Heusden-Zolder

Campus Berkenbos van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder werd grondig hertekend door het bouwproject van Scholen van Morgen. Door de uitgevoerde ingrepen hoeft de school zelfs niet meer Campus Berkenbos genoemd te worden, want 2 gescheiden campussen zijn nu samengebracht op deze ene site.

Tegelijkertijd werden verouderde gebouwen afgebroken, gerenoveerd of uitgebreid met nieuwbouw. Aan deze uitdaging kwamen het basisteam, architectenbureau Stramien cvba samen met Studiebureau IRS en Cenergie cvba, en de aannemer Democo op indrukwekkende wijze tegemoet.

Maak een virtuele tour door de nieuwe en de gerenoveerde gebouwen:

Het bouwproject

Het bouwproject bestaat uit 4 grote ingrepen die in 2 fases werden uitgevoerd, om de werking van de school blijvend te kunnen garanderen.


Eerste fase
(augustus 2014 tot januari 2016)

  • Nieuwbouw van klassenblok van 4 bouwlagen aan de Pater Amideuslaan, met o.a. leskeukens, theaterzaal, eetzaal en leslokalen
  • Uitbreiding en renovatie van het kloostergebouw van 3 bouwlagen, met o.a. onthaal, vaklokalen verkoop en kantoor, administratieve functies en grote leraarskamer
  • Renovatie van de kapel tot turnhal en bouw van een nieuwe sporthal

Tweede fase (januari 2016 tot augustus 2016)

  • Nieuwbouw van het open leercentrum, aanpalend aan het klooster

Verder werden ook heel wat omgevingswerken uitgevoerd, zoals heraanleg van de kloostertuin, aanleg van verschillende speelplaatsen, plaatsing van een luifel, ...

Een campus met geschiedenis ...

Al bestaat het Sint-Franciscuscollege pas sinds 2000, toch is het een school met een lange geschiedenis. Op de huidige site wordt al onderwijs ingericht sinds de jaren 1930, door de paters Minderbroeders.

Daarom werden enkele van die verouderde gebouwen afgebroken. De renovaties, op hun beurt, gebeurden met het grootste respect voor de architecturale waarde, terwijl ze toch een transformatie naar de moderne normen en behoeften inhouden. Dat zie je bijvoorbeeld in de leraarskamer, in de turnzaal of nog: in de glasramen uit de kapel die in de nieuwe gebouwen werden verwerkt..

Ook de gedeelten nieuwbouw vertonen eenheid met het grotere plaatje: de gevel bestaat uit een mengeling van 5 kleuren gevelsteen die refereren aan de bestaande gebouwblokken.

... en met toekomst

Al langer kiest het Sint-Franciscuscollege ervoor om zich expliciet te profileren als digitale school. De school zet dus in op online platformen en het gebruik van computers, tablets en digitale borden.

Met het scholenbouwproject werd deze ontwikkeling op 2 vlakken gefaciliteerd. Enerzijds zijn alle nieuwe leslokalen uitgerust met digitale borden met touchscreens: 52 in het totaal, om precies te zijn. Anderzijds werd er een volledig nieuw open leercentrum opgetrokken. Dat laat leerlingen nog meer met ICT-tools werken en maakt het mogelijk om leerlingen klasdoorbrekend of zelfstandig te laten werken.

Kunstlaan en Winkelstraat

Het Sint-Franciscuscollege biedt zowel aso, tso als bso aan en dit in uiteenlopende domeinen. Daarom omvat het bouwproject onder andere de volgende vaklokalen:

  • 3 leskeukens met elk 8 fornuizen
  • een didactisch restaurant
  • een winkel
  • een etalage
  • een virtueel kantoor

Maar al die verschillende studierichtingen zijn niet opgesloten in hun eigen lokalen. De school ging verder dan dat: in de gang zijn etalagekasten opgesteld. Daarin stellen de studenten hun werk tentoon aan leerlingen van andere opleidingen. Deze gangen zijn dan ook toepasselijkerwijs Kunstlaan en Winkelstraat gedoopt.

Theaterzaal

En dan moet het meest bijzondere aan deze schoolgebouwen nog komen: de theaterzaal.

203 zitjes, op een telescopische tribune die elektrisch kan in- en uitschuiven. Akoestische panelen. Een akoestische mobiele schuifwand. Een podium met bergruimte. Projectoren, filmdoek, elektrische gordijnen en alle aansluitingen voor de licht- en geluidsinstallatie. Dit alles maakt deel uit van de zogeheten eerste uitrusting en werd integraal voorzien door de aannemer.

Het heeft dus heel wat te bieden, dat Sint-Franciscuscollege Heusden-Zolder.
Maar oordeel vooral zelf: ga op ontdekking in de verschillende gebouwen!