Vrije gesubsidieerde basisschool De Krinkel

Ruisbroek
Projectnummer
424-000.V
Adres
Ruisbroek Dorp 32b, 2870 Ruisbroek
Routebeschrijving
Onderwijskoepel
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Aannemer THV
Juvalho
Specifieke Aannemer
Hooyberghs
Architect
Driesen-Meersman-Thomaes architecten (DMT)
In gebruik
1.242 m2
Oppervlakte
420
Leerlingen

Het DBFM-project voor De Krinkel in Ruisbroek kadert binnen een masterplan. De school is de laatste 15 jaar verdubbeld in leerlingenaantal. Ook in de komende jaren zal de groei van het leerlingenaantal met zekerheid aanhouden. Daarom plaatste De Krinkel een volledige nieuwbouw in de huidige schooltuin, bestaande uit een volwaardige sportzaal en klaslokalen. De 6 klaslokalen worden op 3 niveaus 2 aan 2 gekoppeld. Ter vervanging van de huidige schooltuin is er extra ruimte gecreëerd voor open speelruimte door de realisatie van een overdekte speelplaats.

Volg ons

Algemene foto's