Stedelijke Basisschool Hofstade

Hofstade
Projectnummer
058-000.O
Adres
Zijpstraat 49, 9308 Hofstade
Routebeschrijving
Onderwijskoepel
OVSG
Aannemer THV
Reynders B&I-Antwerpse Bouwwerken-Valens
Specifieke Aannemer
Antwerpse Bouwwerken
Architect
De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs B.V.
In gebruik
2.546 m2
Oppervlakte
350
Leerlingen

De Stedelijke Basisschool Hofstade had een schrijnend plaatsgebrek en bovendien was de bestaande bebouwing sterk verouderd. Het nieuwe schoolcomplex, een basisschool met 6 kleuterklassen en 10 klassen lagere school, wordt gebouwd op de site van het te vervangen schoolcomplex. Een gedeelte van het vroegere scholencomplex wordt afgebroken; een ander deel blijft behouden en wordt gerenoveerd. Die gebouwen - de voormalige directeurswoning en de oude turnzaal - staan overigens vermeld op de lijst van waardevol erfgoed van het VIOE. Dankzij de nieuwbouw van 2.546 m² komt er voldoende ruimte voor klaslokalen alsook voor ondersteunende functies. Ook wordt de omgeving heraangelegd. De plannen zijn van de hand van De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs B.V. Aannemersconsortium Reynders B&I-Antwerpse Bouwwerken-Valens staat in voor de bouwwerken en het 30-jarig onderhoud.

Volg ons

Algemene foto's