Andreas Vesalius Gemeentelijke Basisschool

Edegem
Projectnummer
125-000.O
Adres
Gemeenteplein 3, 2650 Edegem
Routebeschrijving
Onderwijskoepel
OVSG
Aannemer THV
Strabag Belgium nv - Ed. Zublin AG
Specifieke Aannemer
Strabag
Architect
Bovenbouw architecten BVBA
In gebruik
1.706 m2
Oppervlakte
489
Leerlingen

De gemeente verwierf 2 extra percelen om de uitbreiding van de school mogelijk te maken. Die lieten meteen ook toe om een veilige, groene schoolomgeving te creëren, waarbij ook rekening gehouden werd met leerlingenstromen en fietsverkeer. Een stimulerende, creatieve en flexibele leeromgeving met kansen om zelfstandig of in kleine groepjes te werken waren onontbeerlijk.

Het project omvat een nieuwe kleuterschool die onafhankelijk is van de bestaande schoolgebouwen. Naast 8 klassen en een docentenlokaal is er een polyvalente turnzaal en een refter voorzien. Aansluitend werd er een overdekte en een open speelplaats voorzien voor de kleuters. Op het tweede nieuwe perceel werd een uitbreiding voorzien voor de lagere school. Die sluit aan op de bestaande trappenhal. De omgeving van het lagere schoolgebouw is ingericht als bijkomende speelplaats. Bovenbouw architecten BVBA stond in voor het ontwerp van dit bouwproject voor Andreas Vesalius GBS, STRABAG-Ed. Züblin AG voerde de bouwwerken uit en staat gedurende 30 jaar in voor het onderhoud.

Volg ons